قیمت و بهای کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: از جمله پارامترهای مهم در هر قراردادی توافق و تصریح قیمت و بهای کالا مورد معامله است چنانچه کالا ترکیبی باشد بایستی قیمت بصورت تفکیک گردد مگر آنکه در عرف این کالای ترکیب واحدی را تشکیل دهد. مثل ماشین آلا راهسازی که نیازی به تفکیک قیمت قطعات و لوازم ندارد با این حال ذکر جزئیات کالا ضروری است اما در بعضی از موارد مثلا تجهیزات آزمایشگاهی، اگرچه نهای با نصب، کالای واحدی را تشکیل می دهد لكن لازم است قیمت تجهیزات جزء به جزء بیان گردد.

همچنین اگر کالا دارای تعدد است قیمت واحد و تعدد به تفکیک باید در پرفرما و قرارداد ذکر گردد.

نکته دیگر در اعلام بهای کالا ارز مربوطه است که باید صراحتا نوع آن مشخص گردد مثلا فرانک سوئیس و یا پوند انگلیس و…

عدم ذكر نوع ارز در قرارداد مطمئنا قیمت را دچار ابهام و موجب ابطال قرارداد به جهت جهل و غرر خواهد بود.

منظور از بیان قیمت کالا شامل قیمت خالص کالا و هزینه های حمل مربوطه تا مقصد خواهد بود که لازم است قیمت ها به تفکیک بیان شود.

مثلا

هزینه کالا Cost of Goods

هزینه بسته بندی Packing Charges

هزینه حمل تا بندر هامبورگ Freight to hamburg

هزینه حمل تا گمرک بندرعباس Freight to bandar abbas

نکته دیگر در بیان مبلغ قرارداد مفهوم و اصطلاح خرید و فروش بیع بین است که مطابق اینکوترمز ۲۰۰۰ از مفهوم EXW شروع و تا مفهوم 2P می یابد. متعاقبا بصورت تفصیلی این مفاهیم و اصطلاحات و وظائف هر یک از خریدار و فروشنده بیان خواهد شد).

رایجترین اصطلاحات در تجارت خارجی مفاهیم FOB و CFR می باشد. ” نحوه پرداخت مبلغ کالا به فروشنده باید در قرارداد به صراحت بیان شود. مانند پرداخت به صورت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی و حوالجات ارزی. رایجترین انواع پرداختهای بین المللی روش اعتبار اسنادی می باشد. در مورد پرداختهای بین المللی و شیوه های آن و تعریف و انواع و وظائف بانکها متعاقبا در مبحث اعتبارات اسنادی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

پس در مبلغ قرارداد علاوه بر ذکر ارزش اقلام و مبلغ کل آن، ترم خرید و فروش و همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت از جنبه های نقد و یا مدت دار و میزان پیش پرداخت و نوع پرداخت (اعتبار اسنادی برات حواله) و همچنین پرداخت در داخل کشور یا خارج از کشور باید که در قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

در صورتیکه در قرارداد مشخص نشود پرداخت نقد است یا مدت دار بناء عقلاء وعرف بر نقد بودن پرداخت است مگر قرینه ای در قرارداد باشد که دلالت بر مدت دار بودن پرداخت داشته باشد. در روشهای متمرکز بانکی پیش پرداخت تنها در صورت مجوز بانک مرکزی تا درصد معین و در برابر ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود.

 قیمت و بهای کالا

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ