رونق تولید در پسکرانه‌های بنادر کلید کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
رونق تولید در پسکرانه‌های بنادر کلید کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

یکی از مواردی که این روزها سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، حضور در بنادر کشور است که در این خصوص متولیان به دنبال ایجاد شرایط مناسب بابت این اتفاق هستند. در شرایط فعلی کشور سرمایه گذاران سرباز اقتصاد ایران به‌شمار می‌آیند و این بدان معناست که ضرورت دارد در این جنگ اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم شود تا ریسک سرمایه‌گذاری برای آن‌ها به کمترین میزان برسد.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی

یکی از مواردی که این روزها سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، حضور در بنادر کشور است که در این خصوص متولیان به دنبال ایجاد شرایط مناسب بابت این اتفاق هستند. در شرایط فعلی کشور سرمایه گذاران سرباز اقتصاد ایران به‌شمار می‌آیند و این بدان معناست که ضرورت دارد در این جنگ اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم شود تا ریسک سرمایه‌گذاری برای آن‌ها به کمترین میزان برسد.

همان‌طور که گفته شد یکی از این مواردی که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران را کم و برای آن‌ها فرصت‌سازی کند، بنادر کشور هستند. بخشی که به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید حضور در آن و پسکرانه‌هایش را جدی بگیرند چرا که در شرایط فعلی کشور این مساله یک ضرورت بوده و در نهایت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود.

در همین خصوص سرمایه‌گذاران با رویکرد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌شان، باید به سمت تولید در پسکرانه‌ها بروند. خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی با ارائه تسهیلات ویژه شرایطی را فراهم آورده تا سرمایه‌گذاران به سمت تولید در پسکرانه‌ها سوق پیدا کرده و فرصت‌‌های مناسبی برای آن‌ها فراهم شود.

با این نگاه به پسکرانه‌ها و حضور سرمایه‌گذاری در آن‌ها و با کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان، شاهد سودده بودن تولیدات صادراتی خواهیم بود که این مساله اهمیت حضور واحدهای صنعتی در پسکرانه‌ها را به عنوان یک راهکار مناسب، دوچندان می‌کند.

نگاهی که نقش‌آفرینی بنادر را در ایجاد فرصت‌های صادراتی بیش از پیش کرده و در نهایت منجر به نقش پررنگ پسکرانه‌های بنادر کشور در رونق صادرات خواهد شد. همچنین اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بتوان واحدهای تولیدی را در پسکرانه‌های بنادری ایجاد کرد که با کشورهای همسایه همجوار هستند و این می‌تواند فعالسازی بنادر را به بهترین شکل با رشد صادرات به همراه داشته باشد.