سازمان هواپیمایی کشوری
الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز خبرنگار گروه رسانه‌ای ترابر " صنعت حمل و نقل آنلاین- ماهنامه صنعت حمل و نقل- ماهنامه سفر و Explore Iran "

رعایت ۶۰ درصدی ظرفيت در هواپيما

صنعت حمل و نقل آنلاین: سازمان هواپیمایی کشوری بر رعایت مقررات ابلاغی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، از جمله رعایت ۶۰ درصدی ظرفيت هواپيما تاكيد كرد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و سهل انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند اين سازمان نسبت به مجوزهاي پروازي آن شركت‌ها اقدام خواهدكرد.

همچنين سازمان هواپيمايي كشوري هيچ تصميمي جهت افزايش بليت هواپيما در دستور كار خود ندارد و شركت‌هاي هواپيمايي موظفند در خصوص نرخ بليت هواپيما، براساس تصميمات متخذه در آخرين جلسه شوراي عالي هواپيمايي عمل كنند و فروش بالاتر از سقف نرخ تعيين شده در جلسه مذكور، تخلف محسوب مي‌شود.

تخلفات احتمالي از طريق سايت سازمان هواپيمايي كشوري www.cao.ir  قابل دريافت است و در صورت احراز هرگونه تخلف بی‌تردید سازمان از مكانيزم‌هاي قانوني خود استفاده خواهد كرد.

رعایت ۶۰ درصدی ظرفيت در هواپيما

سازمان هواپیمایی کشوری

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ