رشد ۳۹۰۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر نوشهر در دو هفته اول ۱۴۰۰
رشد ۳۹۰۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر نوشهر در دو هفته اول ۱۴۰۰
صنعت حمل و نقل آنلاین: تخلیه و بارگیری کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در دو هفته نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از رشد ۳۹۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
صنعت حمل و نقل آنلاین: تخلیه و بارگیری کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در دو هفته نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از رشد ۳۹۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین در راستای نیل به اهداف سازمان بنادر و دریانوردی و با توجه به چشم انداز توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر، عملیات اجرایی نخستین سایت اختصاصی ترمینال کانتینری با ظرفیت استقرار سالانه بیش از ۴۰۰۰ TEU کانتینر در بندر نوشهر به پایان رسیده و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است عملکرد بنادر نوشهر و فریدونکنار در نیمه نخست فروردین ماه در بخش صادرات کالا از رشد ۶۱ درصدی و در مجموع تخلیه و بارگیری از رشد ۴۸ درصدی برخوردار بوده است.
  • منبع خبر : سازمان بنادر و دریانوردی