رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد: تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان برای احداث فاز ۲ آزادراه تهران – شمال
رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد: تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان برای احداث فاز ۲ آزادراه تهران – شمال

محمد باقر نوبخت دستور تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی برای مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در احداث ادامه آزادراه تهران-شمال (فاز دوم) را صادر کرد.

محمد باقر نوبخت دستور تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی برای مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در احداث ادامه آزادراه تهران-شمال (فاز دوم) را صادر کرد.

به گزارش سایت خبری صنعت حمل و نقل به نقل از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مشارکت در احداث فاز ۲ آزادراه تهران-شمال انجام شد.

بر اساس این خبر، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستور تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار ۴۵۰۰ میلیارد ریالی برای مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در احداث ادامه آزادراه تهران-شمال (فاز دوم) را صادر کرد.