درباره ما

 

موسسه نشر ترابر جایگاه یگانه در میان مطبوعات تخصصی کشور دارد. به پشتوانه ۴ دهه فعالیت تخصصی در حوزه مطبوعات این موسسه هم‌اکنون ناشر ماهنامه صنعت حمل و نقل، ماهنامه سفر و فصلنامه انگلیسی زبان explore Iran است که با مخاطبان آن عمدتا مدیران، کارشناسان و پژوهشگران در عرصه‌های حمل‌ونقل، بازرگانی، تجارت بین‌المللِ وابسته‌های بازرگانی و فرهنگی سفارتخانه‌های خارجی در ایران و نیز فعالان عرصه صنعت گردشگری هستند.


 

تلفن: ۲۲۶۶۸۷۲۷ ،۲۲۶۶۸۶۰۶ ،۲۲۶۶۸۸۱۰ ،۲۲۶۶۸۶۵۶

info@iran-transportation.com :آدرس الکترونیکی