حمل خودرو در راه آهن کرمان

حمل خودرو در راه آهن کرمان
حمل خودرو در راه آهن کرمان

سید رضا سادات حسینی، مدیرکل راه آهن کرمان گفت: طبق توافق انجام شده سالانه بخش عظیمی از تولیدات کارخانه های خودرو کرمان موتور و مدیران خودرو استان کرمان توسط راه آهن حمل می شود.

ماهانه بیش از یک هزار خودرو از کارخانه های کرمان موتور و مدیران خودرو توسط راه آهن کرمان به مقصد تهران و سایر استان ها حمل می شود.

حسینی در ا دامه گفت: حمل خودرو از این کارخانه ها از شهریور سال جاری آغاز شده است.

مدیرکل راه آهن کرمان با اشاره به اینکه جذب بار و حمل حداکثری از آن توسط شبکه ریلی از اولویت های راه آهن است تصریح کرد: اداره کل راه آهن کرمان آمادگی حمل کامل تولیدات کارخانه های خودروسازی ارگ جدید بم را به سایر نقاط کشور دارد. حمل خودرو توسط دو شرکت حمل بار بخش خصوصی راه آهن انجام می گیرد.

حمل خودرو در راه آهن کرمان

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ