تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، خیابان خیام، پلاک ۴ واحد ۴

صندوق پستی: ۱۶۱۸-۱۵۸۷۵

شماره های تماس

۲۲۶۶۸۶۵۶

۲۲۶۶۸۶۰۶

داخلی تحریریه ۱۱۹

داخلی اشتراک ۱۰۹

داخلی تبلیغات ۱۱۱

www.iran-transportation.com

info@iran-transportation.com