تقاضای گشایش اعتبار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: خریدار پس از اخذ پر فرم از فروشنده و ثبت سفارش کالا و پس از اخذ مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط و بیمه نمودن کالا و طی مراحل تخصیص ارز (در صورت لزوم مطابق رایج‌ترین روش‌های پرداخت بین المللی که به روش اعتبارات اسنادی (documents credit) معروف است فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تنظیم و جهت گشایش اعتبار به بانک مزبور مراجعه می نماید.

در فرم گشایش اعتبار نکات ذیل مندرج است.

انوع ابلاغ اعتبار توسط بانک که به دو روش تمام تلکس و پست هوائی قابل انجام است. در روش متداول معمولا از روش تمام تلکس Full Telex جهت ابلاغ اعتبار به کارگزار و ذینفع استفاده می شود.

۲ – مشخصات خریدار (متقاضی اعتبار) شامل نام و شماره کارت بازرگانی و نشانی کامل

۳-شرائط اعتبار (نوع اعتبار) که مطابق روش متداول بصورت تائید نشده LC Unconfirm و غیر قابل برگشت Irrevocable LC   می باشد و همچنین در مورد دیداری (نقد بودن اعتبار) .at sight LC و مدت دار بودن اعتبار (یوزانس)Usance LC نیز باید تصریح گردد.

۴- مشخصات فروشنده شامل، نام و آدرس کامل و کشور مربوطه

۵-مبلغ اعتبار (با رقم و حروف)

۶-سررسید اعتبار validity of lc در اعتبار اسنادی دو نوع سررسید مندرج است.

۱-سررسید اعتبار جهت حمل کالا validity for shipment

۲ سررسید اعتبار جهت معامله اسناد Validity for negotiation

مبنای اصلی تنظیم سررسید اعتبار در واقع زمان تحویل کالا توسط فروشنده است. بدین معنی که فروشنده تنها در مهلت مقرر در اعتبار مجاز به برداشت از آن است و پس از حمل کالا حداکثر ظرف مهلت ۲۱ روز باید اسناد را تسلیم بانک کارگزار نموده و اقدام به معامله اسناد نماید مگر آنکه اعتبار مدت دیگری را تصریح نموده باشد.

مهلت جهت معامله اسناد از زمان حمل کالا امری است توافقی میان خریدار و فروشنده، در صورت عدم تصریح در درخواست گشایش اعتبار، بانک ها بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین الملل مهلت ۲۱ روز را مقرر می نمایند، مگر آنکه بنا به درخواست خریدار مهلت کمتری درخواست شود و اگر در متن اعتبار نیز بانک مهلتی را تصریح ننماید مطابق مقررات اتاق بازرگانی بین الملل ذينفع حد اکثر ۲۱ روز مهلت برای معامله اسناد خواهد داشت .

۶- تصریح در مورد نوع اسناد و تعداد نسخ آن و محتویات شامل بارنامه lading bill of و ترتیب پرداخت کرایه محل و تصریح در مورد مبدأ و مقصد نهائی کالا و سیاهه تجاری Invoice و گواهی مبدأ ساخت کالا certificate of origin و صورت

بسته بندی کالا packing list

۷-تصریح در مورد تجویز و یا عدم تجویز حمل به دفعات partial shipment و همچنین انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر transshipment |

۸ – مشخصات پرفرما (شامل شماره – تاريخ صدور date of issue مهلت validity

۹ – شرح مشخصات کالا از لحاظ کمی و کیفی و تصریح شماره تعرفه گمرکی کالا |

۱۰ – تصریح بر عهده گرفتن هزینه بانکی کارگزار توسط فروشنده یا خریدار مطابق روال موجود هزینه های بانکی خارج از ایران به عهده فروشنده می باشد)|

با تنظیم و امضای تقاضای گشایش اعتبار و ضمیمه نمودن پر فرم و ثبت سفارش و بیمه نامه و با تامین وجه ریال توسط خریدار، (یا پیش پرداخت با شرحی که گذشت)، بانک افتتاح کننده اعتبار پس از بررسی مدارک اقدام به گشایش اعتبار خواهد نمود.

نکته قابل ذکر آنکه خریدار اکتفا به اطلاعات تقاضای گشایش اعتبار ننماید بلکه هر شروطی را که ضروری می داند در ضمائمی تسلیم بانک نماید. ( مشروط بر آنکه ورود بیش از حد در جزئیات نباشد و شروط مبهم نیز نباشد)

 تقاضای گشایش اعتبار

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ