تشریفات خاص در معاملات خارجی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: طرفین قرارداد، باید توجه نمایند، چنانچه قرارداد دارای وصف بین المللی داشته باشد وظائف و تشریفات خاص برای صادر کننده و وارد کننده وجود دارد که قابل مقایسه با معاملات داخلی نمی باشد. لذا حين انعقاد قرارداد تفکیک معاملات داخلی و خارجی نیز اهمیت فراوانی دارد. چنانچه متعهد با ضوابط تجارت بین المللی آشنا نیست و یا خریدار ضوابط قانون و تشریفات واردات کالا به کشور را نمی داند نباید وارد معاملات خارجی گردد زیرا ممکن است آثار نامطلوبی برای طرفین به بار آورد.

چنانچه معامله خارجی باشد، ضوابط ثبت سفارش، مجوز، بیمه، کد اعتبار، ترخیص کالا از گمرک و مجوز صادرات و تنظیم اسناد تجارت خارج باید توسط هر یک از طرفین قرارداد انجام شود در حالیکه معاملات داخلی تشریفاتی را ندارد و به مراتب ساده تر می باشد.

 تشریفات خاص در معاملات خارجی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ