سفارش تبلیغات در نشریه صنعت حمل و نقل

همچنین شما میتوانید با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا ما با شما تماس بگیریم

شماره تماس های دفتر :

22668656

22668606

داخلی تبلیغات 111

داخلی اشتراک 109

داخلی تحریریه 119

شماره مستقیم مدیر مسئول:

  22668671