بیانیه مشترک تشکل‌های صنفی استان هرمزگان
بیانیه مشترک تشکل‌های صنفی استان هرمزگان

بیانیه مشترک چهار تشکل صنفی بخش خصوصی استان هرمزگان نسبت به ضعف عملکرد اتاق بازرگانی بندرعباس   چهار نهاد صنفی استان هرمزگان نسبت به ضعف عملکرد اتاق بازرگانی بندرعباس در پیگیری خواسته‌هایشان، بیانیه مشترکی به تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۳۹۷  صادر کردند. در بخشی از بیانیه مشترک خانه کشاورز استان هرمزگان، خانه صنعت و معدن و تجارت هرمزگان، […]

بیانیه مشترک چهار تشکل صنفی بخش خصوصی استان هرمزگان نسبت به ضعف عملکرد اتاق بازرگانی بندرعباس

 

چهار نهاد صنفی استان هرمزگان نسبت به ضعف عملکرد اتاق بازرگانی بندرعباس در پیگیری خواسته‌هایشان، بیانیه مشترکی به تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۳۹۷  صادر کردند. در بخشی از بیانیه مشترک خانه کشاورز استان هرمزگان، خانه صنعت و معدن و تجارت هرمزگان، اتاق تعاون بندرعباس و انجمن شرکت‌های حمل و نقل هرمزگان آمده است که:

تغییرات و اصلاحاتی که دولت و دستگاه­‌های نظارتی در چند ماه اخیر در جهت بهبود شرایط و ثبات اقتصادی آغاز نموده­‌اند قابل تقدیر بوده و از اتاق ایران هم انتظار می‌رود با توجه به حساسیت موقعیت کنونی نسبت به پیگیری دغدغه­‌های فعالین اقتصادی تحرک بیشتری داشته و نسبت به برخی اصلاحات قدم‌های شایسته‌­ای را بردارد زیرا در ماه‌­های اخیر اتاق بازرگانی بندرعباس درگیر موضوعاتی بوده که نگرانی و دغدغه دلسوزان نظام را به‌همراه داشته است.

متأسفانه برخی موضوعات، بخصوص عملکرد ریاست اتاق بندرعباس مربوط به ماه‌های اخیر نبوده و در ادوار مختلف مورد انتقاد تشکل‌ها و فعالین اقتصادی حتی مقام عالی دولت در استان بوده به شکلی که استاندار سخت‌کوش استان به عملکرد اتاق انتقاد داشته و در جلسات مربوطه نمره مردودی و صفر به او داده است.

فی‌­المثل، اتاق بندرعباس به‌عنوان دبیر جلسات مربوط به شناسایی و حذف قوانین زائد که از اساسی­‌ترین وظایف اتاق‌های بازرگانی در جهت حمایت از تولید و بخش خصوصی می‌باشد، جلسه‌­ای در این خصوص برگزار نکرده و هیچ پیشنهاد کارشناسانه‌­ای در جهت رفع مشکلات ارائه ننموده و هیچ کدام از تشکل‌ها در خصوص معرفی و اعزام به نمایشگاه­‌های بین‌­المللی توسط اتاق مطلع نمی‌باشند و هیچ‌گونه هماهنگی نیز در این موارد با دستگاه‌­های اجرایی اقتصادی از قبیل سازمان صنعت، جهاد کشاورزی و شیلات صورت نپذیرفته است. لذا تشکل‌های اقتصادی استان هرمزگان ضمن انتقاد مجدد نسبت به این عملکرد خواستار نظارت و بررسی مجدانه موضوعات و سوالات مطروحه توسط اکثریت هیئت نمایندگان آن اتاق در فضائی بیطرفانه و کارشناسانه در جهت بهبود سطح کیفی و اصلاح ساختاری اتاق می‌باشد.

بیانیه اینچنین پایان می‌یابد که:

این حق خانه صنعت و معدن، خانه کشاورز، اتاق تعاون، انجمن شرکت‌های حمل و نقل و انجمن کارفرمایان و سایر تشکل‌های وابسته استان می‌باشد که پس از مکاتبات و مراجعات مکرر پس از ناامید شدن از عضویت اعضای خود در اتاق بندرعباس تقاضای بررسی و نظارت و اصلاح ساختار اتاق مذکور داشته باشند.