به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

نیره توکلی دکتر جامعه شناس با انتقاد از مردانه بودن فضاهای شهری و بی توجهی به نیازهای زنان در شهر می گوید: همیشه شعار شهر دوستدار کودک یا دوستدار خانواده داده می شود، اما در عمل با شهری مردانه روبرو هستیم که حتی تردد معمول برای زنان به ویژه زنان باردار یا دارای فرزند با سختی های بسیاری همراه است. وسایل حمل و نقل عمومی بدون توجه به نیازهای زنان و خانواده طراحی شده است به طوری که تردد روزانه برای یک زن دارای فرزند با کالسکه تقریبا غیرممکن است.

 

حتی متروی تهران هیچ پیش‌بینی‌ای برای جابجایی کالسکه انجام نداده است. وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو به قدری شلوغ است که تصور مسافرت درون شهری برای یک زن باردار یا با یک یا دو فرزند خردسال هم دردناک است.

 

این استاد جامعه شناسی در ادامه بیان کرد طراحی شهری ما برای اتومبیل‌ها انجام شده است این در حالی است که زنان به دلیل شرایط فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر معابر شهری به شکلی ساخته شده است که چرخ‌های کوچک در آن نمی‌چرخد. همه اینها در شرایطی است که خانواده امروزی بیش از هر زمان دیگری به چرخ‌های کوچک وابسته است.

توکلی اضافه کرد: حتی در مترو و برخی اتوبوس ها کمترین تعداد صندلی‌ها به زنان اختصاص یافته و کودکان به طور کل فراموش شده‌اند. در حالی که کودکان بیشتر با مادران خود در سطح شهر مسافرت می کنند، سیستم حمل و نقل عمومی کمترین توجهی به آنها نداشته است و اگر بارداری را برای زنان در نظر بگیریم وضعیت فاجعه بارتر است.

این استاد دانشگاه در حال حاضر ایران با پدیده سالمند شدن مواجه است و این خطری است که اگر به آن توجه نشود در آینده نزدیک جامعه را با بحران روبرو می کند.

به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ