مجموعه سمینارهای  تخصصی صنعت هتلداری در مجموعه هتل پارسیان اوین در تاریخ ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه توسط موسسه آموزش  آزاد عالی بهار در تهران برگزار می شود. این سمینارها که اولین دوره آن با حضور استاد و کارشناس بین المللی هتلداری خانم دکتر املیا توماسوویچ فردا در تاریخ ۱۲ بهمن ماه برگزار می شود […]

مجموعه سمینارهای  تخصصی صنعت هتلداری در مجموعه هتل پارسیان اوین در تاریخ ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه توسط موسسه آموزش  آزاد عالی بهار در تهران برگزار می شود.

این سمینارها که اولین دوره آن با حضور استاد و کارشناس بین المللی هتلداری خانم دکتر املیا توماسوویچ فردا در تاریخ ۱۲ بهمن ماه برگزار می شود با هدف آشنایی دانش پژوهان با صنعت هتلداری و مدیریت هتل های بین المللی با مدیریت دپارتمان گردشگری موسسه آموزش آزاد عالی برگزار می گردد.

گزارش محتوای آموزشی این دوره را می توانید در ویژه نامه ماهنامه صنعت حمل و نقل در شماره ۳۵۲ با موضوع اقتصاد گردشگری بخوانید.

سمینار هتلداری

سمینار هتلداری