اقدامات سازمان بنادر نویدبخش روزهای خوب در حوزه دریایی و بندری
اقدامات سازمان بنادر نویدبخش روزهای خوب در حوزه دریایی و بندری
صنعت حمل و نقل آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دوران تحریم بیش از هر زمان دیگری نشان داد که یک مجموعه فعال و خلاق همچون سازمان بنادر می تواند در چارچوب منافع ملی عملکرد تاریخی از خود به جای بگذارد.
صنعت حمل و نقل آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دوران تحریم بیش از هر زمان دیگری نشان داد که یک مجموعه فعال و خلاق همچون سازمان بنادر می تواند در چارچوب منافع ملی عملکرد تاریخی از خود به جای بگذارد.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین سعید خطیب زاده در بازدید از بخش های مختلف بندر شهیدرجایی و با اشاره به نقش سازمان بنادر در حوزه بین المللی، اظهار داشت: یکی از بهترین تعاملات بین دستگاه دیپلماسی کشور و نهادهای جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی، رابطه بین وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی؛ یکی از پیشانی های جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی است و در حوزه های مختلف، وزارت امور خارجه در کنار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و هماهنگی های بسیار خوبی در این رابطه برقرار است.
خطیب زاده با بیان اینکه بندر شهیدرجایی از مفاخر جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: از طرح های توسعه این بندر بازدید کردم و گفت و گویی با مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی داشتم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تصور می کنم دوران تحریم بیش از هر زمان دیگری نشان داد، یک مجموعه فعال و خلاق چگونه می تواند در چارچوب منافع ملی عملکرد تاریخی از خود به جای بگذارد  و در این رابطه به مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی خسته نباشید می گویم و آنچه امروز دیدم نویدبخش روزهای بسیار بهتری در حوزه دریایی و بندری است.
  • منبع خبر : سازمان بنادرودریانوردی