معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

امیدی به بهبود وضعیت محیط زیست نباید داشت

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست:
با ورشکستگی آب در کشور مواجه ایم
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید برای هر تغییر به روایت مشترک دست یابیم، گفت: ورشکستگی آبی کشور در سطوح بالا حل نمی‌شود و باید بخش خصوصی در این زمینه فعالانه عمل کند.

کاوه مدنی در همایش بزرگداشت روز ملی آب که در اتاق بازگانی ایران برگزار شد، اظهارکرد: متاسفانه همه چیز در کشور ما برچسب و اسم بحرانی دارد، در حالی که هیچ‌وقت حل نمی‌شود و ما برای همیشه آنها را بحران صدا می‌زنیم.

مدنی با بیان اینکه از شرایط آبی کشور همواره به عنوان بحران یاد می‌کنیم، گفت: اگر در چنین شرایطی کسی از بحران صحبت می‌کند یعنی به بازگشت امید دارد و باور دارد که می‌توانیم دریاچه ارومیه را برگردانیم. مشکل تالاب‌های خشک شده را حل کنیم و زاینده رود را زنده و منابع آبی زیرزمینی را برگردانیم اما سوال اصلی این است که آیا امکان این برگشت‌پذیری وجود دارد که هروقت دلمان خواست خراب کنیم و بعد آن را به حالت اول برگردانیم؟

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: کمبود منابع آب و به عبارت درست‌تر ورشکستگی آبی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بدهی‌های آبی به طبیعت خیلی بیشتر از موجودی منابع آبی کشور باشد. بر اساس این تعریف ما دچار ورشکستگی آبی هستیم. آب‌های سطحی به مثابه حساب‌های جاری و آب‌های زیرزمینی به عنوان حساب‌های پس‌انداز، همگی خرج شده است حتی حق‌آبه‌هایی به مثابه‌های چک‌های بی محل تخصیص داده شده است که امکان پاس کردن آن‌ها وجود ندارد.

مدنی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی مملکت نشان می‌دهد که به اندازه تخصیص، آب نداریم، گفت: فرق بحران و ورشکستگی در همین امکان بازگشت یا نبود امکان بازگشت به شرایط اول است. کسی که به بحرانی بودن شرایط اعتقاد دارد همه منابع و اهتمام خود را صرف برگرداندن شرایط به حالت قبل می‌کند اما کسی که از ورشکستگی آبی صحبت می‌کند، ابتدا می‌پذیرد که بازگشت‌پذیری و احیا پذیری به‌طور کامل ممکن نیست بنابراین بخشی از تمرکز خود را روی احیا و بخش دیگر را روی سازگاری با شرایط می‌گذارد.

 

امیدی به بهبود وضعیت محیط زیست نباید داشت

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ