بانک افتتاح کننده اعتبار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: بانک افتتاح کننده اعتبار (بانک عامل) بایستی قبل از اقدام به افتتاح اعتبار  به نکات ذیل توجه نماید:

۱-کنترل درخواست گشایش اعتبار متقاضی

از لحاظ محتوی و تطبیق آن با اوراق ثبت سفارش و مجوزهای قانون در عدم انقضاء مهلتهای مندرج در اوراق و مجوزها.

محاسبه و اخذ حق ثبت سفارش کالا

منطبق با قانون بودجه سالانه و بر مبنای ارزش سیف (CIF) کالا على الحساب که در نهایت پس از ارائه اسناد و مدارک قطعی ورود کالا ن سفارش محاسبه قطعی گردیده و با وارد کننده تسویه حساب صورت خوای پذیرفت.

۳ چگونگی تأمین وجه مبلغ اعتبار

در حال حاضر میزان پیش دریافت تأمین وجه اعتبار بستگی به رابطه میان بانک و متقاضی دارد (که معمولا ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار خواهد بود) و باقیمانده وجه اعتبار بایستی تا تاریخ معامله اسناد و پرداخت وجه اعتبار به فروشنده پرداخت و با بانک تسویه شود.

از این جهت بانکها قراردادی را با متقاضی اعتبار منعقد و تعهداتی را اخذ و وثائق لازم را در اختیار قرار خواهند گرفت تا در صورت بروز مشکل و اختلاف بتوانند، در صورت پرداخت وجه اعتبار به فروشنده و عدم تسویه خریدار (متقاضی اعتبار) نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند. این قرارداد پایه که مبنای اعبار اسنادی قرار می گیرد گاه با عنوان عقد جعاله و گاه با سایر عناوین نامگذاری می شود که در مبحث ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی به آن اشاره خواهد شد.

ضمنا اسناد در درجه نخست به نام بانکهای عامل صادر می شود و در صورت تسویه متقاضی اعتبار اسناد به نام متقاضی اعتبار ظهرنویسی و مالکیت د خریدار منتقل می شود. (شرط صدور اسناد به نام بانک و قابل ظهرنویسی : متقاضی اعتبار در شرائط اعتبار اسنادی درج می گردد)

لازم به ذکر است در مورد افتتاح اعتبار توسط دستگاهها و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند بانک گشایش‌کننده اعتبار بایستی دو نکته دیگر را علاوه بر نکات فوق رعایت و دقت نماید. |

اول اینکه چنانچه واردات بالاتر از نصابهای مقرر قانونی و الزام به برگزاری مناقصه باشد، گواهی مربوطه را از بالاترین مقام مسئول دستگاه مطالبه نماید (در حال حاضر این نصاب یک میلیون دلار است). |

دوم میزان پیش دریافت در موارد فوق برای واردات کالا معادل صد در صد (٪۱۰۰) مبلغ اعتبار در روز افتتاح اعتبار خواهد بود. بدین ترتیب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و اشخاصی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند بایستی صد در صد وجه اعتبار را هنگام گشایش اعتبار به بانک افتتاح کننده پرداخت نمایند.

این موضوع تا حد زیادی کمک می‌نماید که اگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی تأمین اعتبار لازم و بودجه لازم را نداشته باشند نمی‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اقدام نمایند. بدین ترتیب نگرانی بانکها در تسویه و همچنین نگرانی فروشنده خارجی تا حدی مرتفع می گردد.

از معایب ضابطه فوق این است که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در بسیاری از موارد قادر به پرداخت یکجای مبلغ اعتبار نیستند و مشکلاتی برای آنان فراهم می شود و ضمنا این دسته از متقاضیان از امکانات اعتبار اسنادی و مزایای آن بهره کمتری خواهند برد.

باید توجه داشت که شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت صرفنظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند چنانچه از بودجه عمومی کشور بطور کلی و یا برای افتتاح اعتبار خاصی، استفاده نمی کنند شامل تسهیلات پیش پرداخت خواهند بود و الزامی به پرداخت کل مبلغ اعتبار هنگام افتتاح اعتبار نخواهند داشت.

۴-کنترل بیمه نامه وارداتی

بیمه نامه باربری وارداتی بایستی پوشش خطرات منطبق با مدارک خریدار را داده و از حداقل ممکن پوشش کمتر نداشته باشد.

۵- اخذ تعهد از واردکننده برای تسویه و ارائه اصل پروانه گمرکی

 

بانک افتتاح کننده اعتبار

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ

حمل و نقل بین‌المللی چیست؟

در دنیای امروز، حمل و نقل بین المللی جزء ضروری هر تجارتی محسوب می‌شود. لجستیک و حمل و نقل، کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا به

بهترین شرکت باربری تهران

صنعت حمل و نقل آنلاین: بهترین باربری تهران برای ارائه خدمات کامل و با کیفیت به مشتریان خود، باید تمامی دغدغه‌های آنها را در نظر