smuggling goods

این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات

عضو هیات رئیسه مجلس از علل مخالفت خود با افزایش مناطق  آزاد و ویژه اقتصادی می گوید؛


این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات

جوامع مختلف بعد از انقلاب صنعتی برای برون رفت از چالش های اداره و پرهیز از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد، به تدریج، تن به قبول و اجرای نظریه مونتسکیو، فیلسوف و نظریه پرداز قرن هجدهم فرانسه دادند و هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان، اداره امور جامعه خود را بر مبنای اصل تفکیک قوا پیش می برند.

ایران نیز بر پایه همین نظریه و بر مبنای استقلال هریک از قوای سه گانه امور اجرایی، قضایی و قانون‎گذاری خود را پیش می‎برد. قوه مقننه یکی از قواست که در کنار دو قوه دیگر یعنی اجراییه و قضاییه به تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آن می‎پردازد. این نهاد قانون‎گذاری با عنوان مجلس شوراي اسلامي و متشکل از 290 نماينده، از طرفی پایگاه نظام و از سویی هم جایگاه مردم برای مشارکت جستن آن‌‎ها در تصمیم‎گیری‎های کلان مملکتی، به‌خصوص در مسائل اقتصادی است. مساله رشد و پیشرفت اقتصادی یکی از مباحث بسیار مهمی است که زندگی مردم به آن وابسته است. این مباحث اقتصادی همواره بین دولت و مجلس محل مناقشه بوده است.  درواقع با ایجاد ظرفیت‎های اقتصادی‏ای که مورد نیاز مردم است و دولت‏ها و مجالس منتخب مردم با برنامه‏ریزی‎های‌شان آن را به منصه ظهور می‎گذارند، چرخ اقتصاد می‌گردد و با “تدابیر هوش‌مندانه” پیشرفت اقتصادی حاصل می‎شود. با همین نگاه، این روزها موضوعی در مجلس، تحت عنوان بحث درباره ضرورت ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدیددر کشور شکل گرفته است که به زعم کارشناسان، مجلس، نه‎تنها به‎ عنوان نماینده ملت، و در راستای احقاق حقوق آن‎ها درست عمل نکرده بلکه از اعاده این حقوق، عدول نیز کرده است. چراکه برخی از نمایندگان مردم، با وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود که هنوز به سوددهی اقتصادی مناسبی نرسیده اند، شکل گیری  مناطق جدید را نیز مطرح کرده‎اند و در این راه از هیچ تلاشی هم فروگذار نمی کنند. در مقابل گروهی دیگراز نمایندگان معتقدندکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده قراربود تا سبب رونق اقتصادی شوند، ایجاد اشتغال کنند و البته به محیط زیست هم آسیب نرسانند ولی عملاً به مراکزعمده قاچاق کالاتبدیل شده اند.یکی ازمخالفان سرسخت افزایش تعداد این گونه مناطق، سیدناصر موسوی  لارگانی نماینده مجلس وعضوکمیسیون اقتصادی است که با نفس افزایش مخالف نیست بلکه به شیوه مدیریت وعدم کارآمدی آن ها اعتراض دارد . اما فارغ از ناکارآمدی دولت دراداره این مناطق و بحث‌هایی که دراین‎باره در مجلس درگرفته، ببینیم  دیدگاه های این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس چه مسایل  بنیانی را در درارتباط با این گونه مناطق برمی تابد. در زیراین گفت‎وگورا می خوانید ؛

ادامه این مطلب را می توانید در شماره 349 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات

smuggling goods

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ