اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها بسیار خوب بود / وزیر راه و شهرسازی پشتیبان فناوری‌های دانش‌بنیان است
اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها بسیار خوب بود / وزیر راه و شهرسازی پشتیبان فناوری‌های دانش‌بنیان است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی را حامی و پشتیبان فناوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان خطاب کرد و به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها، همکاری با سازمان راهداری برای صدور بارنامه الکترونیکی و امضای تفاهم نامه با سازمان هواشناسی برای تولید رادار اشاره داشت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی را حامی و پشتیبان فناوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان خطاب کرد و به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها، همکاری با سازمان راهداری برای صدور بارنامه الکترونیکی و امضای تفاهم نامه با سازمان هواشناسی برای تولید رادار اشاره داشت.

به گزاش ماهنامه صنعت حمل‌و‌نقل خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی سورنا ستاری

در مراسم امضا تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت:

زیست بوم چیزی جز همدلی نیست و اقتصاد دانش ‌بنیان زیست بوم مهمی است.

وی وزیر راه و شهرسازی را حامی و پشتیبان فناوری‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان خطاب کرد و گفت:

سازمان هواشناسی به دنبال استفاده از توان داخلی است

و این اقدام باعث توسعه اشتغال در داخل کشور و جلوگیری از خروج جوانان نخبه در حوزه اپ نویسی می‌شود.

معاون رئیس جمهوری در ادامه به تفاهم با وزارت راه و شهرسازی

در مورد شهرهای هوشمند و توسعه پارک علم و فناوری پردیس اشاره کرد و گفت:

اقدام شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی برصدور مصوبه استقرار شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرها اقدام بسیار خوبی است

و امیدواریم به رشد و پویایی اقتصاد کمک کند.

ستاری با بیان اینکه «قرارداد ما با سازمان هواشناسی آغاز شده و ۹ سرفصل دارد» گفت:

پیچیده‌ترین آنها در حوزه ساخت رادارهای هواشناسی است

که تاکنون از خارج خریداری می‌شد اما زین پس توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود.

ستاری یادآور شد:

یکی از بخش‌های تفاهم‌نامه با هواشناسی در حوزه سیل و بلایای طبیعی از دیگر بندهای تفاهم‌نامه است

همچنین الکترونیکی کردن بارنامه‌ها مباحث جدی است که با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دنبال می‌کنیم.