بر اساس آخرین تحقیقات، تصادفات وحشتناک پس از قانونی شدن مصرف ماده مخدر ماریجوانا در واشنگتن دو برابر شده است. متاسفانه قوانینی که به محدودیت مصرف این ماده مخدر و رانندگی مربوط می‌شود به خوبی اجرایی نشده است و می‌تواند جان دیگر شهروندان واشنگتن را به خطر بیندازد.

تصادفات جاده ای

بر اساس آخرین تحقیقات، تصادفات وحشتناک پس از قانونی شدن مصرف ماده مخدر ماریجوانا در واشنگتن دو برابر شده است. متاسفانه قوانینی که به محدودیت مصرف این ماده مخدر و رانندگی مربوط می‌شود به خوبی اجرایی نشده است و می‌تواند جان دیگر شهروندان واشنگتن را به خطر بیندازد.