سفارش اشتراک سالانه

subscriptions_itm

ماهنامه صنعت حمل و نقل توزیع سراسری دارد و مطالب جذاب و کاربردی آن همواره به عنوان مرجع مورد استفاده گستره وسیعی از علاقه مندان قرار می گیرد.

خوانندگان از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه صنعت حمل و نقل (store.iran-transportation.com) امکان سفارش نسخه های چاپی و اشتراک و دریافت نسخه های دیجیتالی ماهنامه را دارند.

تماس با دفتر از طریق این شماره ها ست.
۲۲۶۶۸۶۵۶
۲۲۶۶۸۶۰۶
داخلی اشتراک ۱۰۹
داخلی تبلیغات ۱۱۱
داخلی تحریریه ۱۱۹
شماره مستقیم مدیر مسئول آقای قربانعلی ذرقانی ۲۲۶۶۸۶۷۱