٣ درصد از میزان کل حمل و نقل در بندر امیرآباد حمل ریلی است
٣ درصد از میزان کل حمل و نقل در بندر امیرآباد حمل ریلی است
صنعت حمل و نقل آنلاین: مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، محمدعلی اصل سعیدی‌پور با بیان اینکه از آغاز سال جاری تاکنون ٤٣ هزار‌ و٣٥٨ تن کالا به صورت حمل ریلی در بندرامیرآباد جابه‌جا شده است، افزود: ٣ درصد از میزان کل حمل و نقل در بندر امیرآباد را حمل ریلی به خود اختصاص داده است 

صنعت حمل و نقل آنلاین: مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، محمدعلی اصل سعیدی‌پور با بیان اینکه از آغاز سال جاری تاکنون ۴٣ هزار‌ و٣۵٨ تن کالا به صورت حمل ریلی در بندرامیرآباد جابه‌جا شده است، افزود:

٣ درصد از میزان کل حمل و نقل در بندر امیرآباد را حمل ریلی به خود اختصاص داده است. 

بازنگری تعرفه های حمل و نقل ریلی

مدیرکل‌ بنادر و دریانوردی بندر امیر آباد؛ به برنامه های عملیاتی از جمله ساخت و بهره برداری از اسکله رو – رو ریلی، طراحی و جذب اپراتورعملیات ریلی، طراحی و بازنگری تعرفه های حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاران به توسعه زیر ساخت ریلی در درون محوطه های عملیاتی اشاره کرد.
  • منبع خبر : سازمان بنادرودریانوردی