نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران: بنادر ایران؛ توانایی جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دارند
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران: بنادر ایران؛ توانایی جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دارند

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه بنادر کشور در بخش‌های مختلف؛ عامل حضور پررنگ فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.

سید علی حسینی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران سازمان بنادر و دریانوردی

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه بنادر کشور در بخش‌های مختلف؛ عامل حضور پررنگ فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق است.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین سید علی حسینی با اشاره به اینکه تحقق رویاهای بخش خصوصی در بنادر کشور در گرو وجود بسترهای مناسب اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، اظهار داشت: بنادر زمانی می توانند پیشرفت بیشتری داشته باشند که ترکیب فرهنگی بومیان و مهاجران متناسب شود و در پی آن شرایط زیست محیطی بهبود پیدا کند.

وی با بیان اینکه بنادر ایران توانایی جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دارند، گفت:

این مسئله پتانسیلی است که می‌تواند رشد هرچه بیشتر بنادر کشور را رقم بزند.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه باید با توسعه بسترهای مناسب اجتماعی و رفاهی شرایط مناسبی برای زندگی و حضور سرمایه‌گذاران در بنادر فراهم شود، عنوان کرد:

باید بخش خصوصی به زندگی کردن در بنادر علاقمند شود و همچنین به بهترین شکل، ساز و کار و زیرساخت‌های لازم در بنادر فراهم و بخش خصوصی در این مناطق مستقر شود تا اینگونه شاهد ارتقاء دانش فنی، نیروی انسانی متخصصص و سرمایه در بنادر کشور باشیم که خود از مهمترین الزامات رشد و توسعه بندری در کشور است.

وی با اشاره  بر اینکه باید معرفی ظرفیت های بندری در کشور بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد، گفت:

بعضا شاهد هستیم سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های اقتصادی بنادر مطلع نیستند و این مسئله باید از راه‌های مختلف اطلاع رسانی شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از آن مطلع شوند.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی بسیار خوبی در بنادر ایران وجود دارد، گفت:

معرفی ظرفیت‌ها؛ مهمترین بازوی حمایتی از سازمان بنادر و دریانوردی در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و تحقق این مسئله می‌تواند جهش اقتصادی کشور را رقم بزند.