مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان خبر داد: احداث ساختمان تکنیکال بلاک و بهسازی باند قدیم فرودگاه زاهدان درسال جدید
مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان خبر داد: احداث ساختمان تکنیکال بلاک و بهسازی باند قدیم فرودگاه زاهدان درسال جدید

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی شهر فرودگاه ها، مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان از انجام عملیات اجرایی پروژه بهسازی باند قدیم فرودگاه زاهدان در سال جدید خبر داد.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان از انجام عملیات اجرایی پروژه بهسازی باند قدیم فرودگاه زاهدان در سال جدید خبر داد.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی شهر فرودگاه ها، علی جزینی زاده به معرفی اقدامات انجام شده در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ پرداخت و گفت: در این راستا می توان به احداث ساختمان پلیس فرودگاه ایرانشهر و ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه زابل، اجرای پروژه ساخت دیوار حفاظتی ضلع جنوب فرودگاه زاهدان جهت اجرای چراغ های تقرب باند ۳۵ راست، مطالعه پروژه احداث ساختمان تکنیکال بلاک و ترمینال زاهدان، اجرای پروژه بهسازی فرودگاه های زاهدان، زابل، ایرانشهر و سراوان و سایت ارتباطی بیرک و احداث ساختمان اداری فرودگاه سراوان اشاره کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان همچنین به اجرای پروژه‌هایی از جمله احداث شبکه گاز فرودگاه زاهدان، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز فرودگاه‌های زاهدان و ایرانشهر، تملک اراضی ضلع شرق و شمال شرقی، احداث ساختمان جنبی و مطالعات بهسازی باند قدیم فرودگاه زاهدان، برقراری ارتباط فیبر نوری و اجرای پروژه تطویل و تعریض باند فرودگاه سراوان و مطالعات احداث ساختمان اداری و برج مراقبت پرواز فرودگاه ایرانشهر اشاره کرد.

وی در معرفی برنامه های اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان در سال ۹۹ نیز گفت: در این راستا می توان به پروژه جابه جایی دیوار حفاظتی ضلع شرق و شمال شرقی فرودگاه زاهدان جهت برطرف کردن محدودیت های عملیات پروازی باند جدید، بهسازی باند قدیم و احداث ساختمان تکنیکال بلاک، برج مراقبت و ترمینال فرودگاه زاهدان، احداث ساختمان اداری و برج مراقبت پرواز ایرانشهر، احداث جاده حفاظتی فرودگاه زابل و ایرانشهر، اجرای دیوار حفاظتی و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه خاش اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، جزینی زاده همچنین از برنامه ریزی برای احداث جاده دسترسی خودروهای سوختگیری به رمپ پروازی، بهره برداری از پروژه گاز رسانی به فرودگاه زاهدان، نصب سیستم کمک ناوبری NDB/DME ، راه اندازی برج مراقبت، عملیاتی کردن باند فرودگاه سراوان و احداث ساختمان موتورخانه برق اضطراری و پست برق این فرودگاه خبر داد.