فراخوان ۱۰۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای احداث باند دوم قطعه ۲ فیروزکوه-سمنان
فراخوان ۱۰۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای احداث باند دوم قطعه ۲ فیروزکوه-سمنان

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد: ۱۶ کیلومتر پروژه جدید (قطعه دوم) فیروزکوه – سمنان با هدف شناسایی تامین کنندگان مالی- اجرایی به فرخوان گذاشته شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: ۱۶ کیلومتر پروژه جدید (قطعه دوم) فیروزکوه – سمنان با هدف شناسایی تامین کنندگان مالی- اجرایی به فرخوان گذاشته شد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر گفت: جاده مذکور در حال حاضر ۲ خطه است که با هدف کاهش تصادفات و خسارات های جانی، کاهش آلایندگی هوا، کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفی مسیر ارتباطی و کاهش زمان سفر به فراخوان گذاشته شده است.

محبت خواه افزود: جاده احداثی ۱۶ کیلومتری جدید در آینده ای نزدیک تردد را تسهیل می کند.

وی همچنین درباره توپوگرافی منطقه گفت: ۹۰ درصد جاده در منطقه تپه ماهوری و ۱۰ درصد در منطقه کوهستانی باید ساخته شود و ۴۳ پل تعریض کوچک نیز در مسیر ساخت آن موجود است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران برآیند ریالی ساخت پروژه را بیش از هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برای تامین بخشی از هزینه های این پروژه از تسهیلات مالی در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح (ماده ۵۶ قانون الحاق به تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۷) به جهت تامین کنندگان مالی پروژه استفاده خواهد شد.