همکاری سازمان بنادر با تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی رضایت بخش است
همکاری سازمان بنادر با تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی رضایت بخش است

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنادر کشور در طول تحریم های ظالمانه کارنامه خوبی داشته اند و جریان صادرات و واردات به خوبی مدیریت شده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنادر کشور در طول تحریم های ظالمانه کارنامه خوبی داشته اند و جریان صادرات و واردات به خوبی مدیریت شده است.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین: شعبان فروتن درباره وضعیت بنادر کشور و روند توسعه ای که در این حوزه طی می شود، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های حاکمیتی است که در طول تحریم های ظالمانه، روند توسعه ای فنی و مهندسی خود را متوقف نکرده است و همواره در مسیر پیشرفت در حال حرکت است.

وی ادامه داد: بنادر کشور نسبت به گذشته بسیار پویا تر شده اند و سطح همکاری مدیران سازمان بنادر با تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی بهبود پیدا کرده و رضایت بخش است؛ از اینرو توصیه می کنم برای آنکه روند توسعه ای بنادر با سرعت بیشتری دنبال شود تا حد امکان از میزان بروکراسی ها کاسته شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بروکراسی های اداری تنها مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی نیست و سایر سازمان های که مجوز می دهند هم بایستی سطح همکاری خود را بیشتر کنند، تصریح کرد: بخش خصوصی برای آنکه رشد کند نیازمند حمایت دستگاه های دولتی و سیاست گذاران است، اگر سیاست گذاران مسیر سرمایه گذاری را هموار کنند بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های توسعه ای همراهی بیشتری خواهند کرد و در این شرایط تحریم بی اثرترین مقوله در اقتصاد خواهد شد.

فروتن گفت: طی چند سال اخیر سازمان بنادر و دریانوردی نشان داد که به بخش خصوصی اعتقاد دارد و برای حضور سرمایه گذاران تسهیلات و تخفیف های مناسبی در نظر گرفته است اما برای حضور در یک مجموعه تنها همراهی یک سازمان نمی تواند کارساز باشد، سایر سازمان ها هم باید خود را ملزم به همکاری با سرمایه گذاران کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: یکی از اقدام های مثبتی که طی چند وقت اخیر دنبال شده، فعال سازی بنادر کوچک است که البته قرار است این مهم از طریق بخش خصوصی دنبال شود؛ سال های متمادی بود که بخش خصوصی خواهان فعال شدن بنادر کوچک بود ولی این امر رخ نمی داد حال به نظر می رسد که عزم سازمان بنادر برای فعال سازی بنادر کوچک جدی است.

وی ادامه داد: با توسعه بنادر کوچک، مشکلات اقتصادی ساکنان آن منطقه حل خواهد شد و از طرفی می توان تحریم ها را بی اثر کرد.

فروتن خاطرنشان کرد: بنادر کشور در طول تحریم های ظالمانه کارنامه خوبی داشته اند و سازمان بنادر توانسته است جریان صادرات و واردات را در بنادر به خوبی مدیریت کند و اجازه ندهد بنادر به انباری برای کالا تبدیل شود.