عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ظرفیت مطلوب بنادر برای سرمایه‌گذاری
عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ظرفیت مطلوب بنادر برای سرمایه‌گذاری

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی همه جانبه حاکمیت از حوزه بندری و دریایی ضروری است، گفت: بنادر کشور هم اکنون از ظرفیت و شرایط مطلوبی برخوردار هستند اما باید خود را برای دوران پساتحریم آماده کنیم.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی همه جانبه حاکمیت از حوزه بندری و دریایی ضروری است، گفت: بنادر کشور هم اکنون از ظرفیت و شرایط مطلوبی برخوردار هستند اما باید خود را برای دوران پساتحریم آماده کنیم.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، مهرداد بازرگان با اشاره با جایگاه و اهمیت بسیار بالای بنادر در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: همه کشورهای دنیا آرزو دارند که مسیر دریایی مناسبی داشته باشند چرا که حمل و نقل دریایی امروز به عنوان کم خطرترین، به صرفه ترین و سریع ترین شقوق حمل و نقل به شمار می رود.

ایران؛ شاهراه حمل و نقل دریایی منطقه است

وی ادامه داد: ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی در منطقه برخوردار است و به عنوان شاهراه حمل و نقل دریایی منطقه به شمار می رود و از ظرفیت بسیار مناسبی برای ترانزیت به افغانستان و آسیای میانه برخوردار است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه کشورهای توسعه به سمت حمل و نقل دریایی سوق پیدا کرده اند، گفت: باید برای دوران پساتحریم آماده شویم و ظرفیت بنادر را به گونه ای افزایش دهیم که بتوانیم از تمامی مزیت های بندری و دریایی خود استفاده کنیم، باید بدانیم که توسعه بنادر یکساله رخ نمی دهد و باید به صورت تدریجی نقش خود را در اقتصاد جهانی پررنگ کنیم.

وی افزود: هرچند تحریم ها باعث شده است که تا حدی از صحنه اقتصاد جهانی دور شویم، اما باید با حمایت و پشتیبانی کلان حاکمیت از حوزه بندری و دریایی خود را برای دوران پساتحریم آماده کنیم و در راستای توسعه و گسترش بنادر کشور گام برداریم.

لزوم تقویت بنادر کوچک در ایران

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با تاکید بر اهمیت بسیار بالای بنادر کوچک، اظهار داشت: بنادر کوچک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و باید به مسیرهای موجود در این زمینه توجه داشته باشیم و تقویت بنادر کوچک کشور را رقم بزنیم.

بازرگان همچنین به لزوم رفع نقاط ضعف در فعالیت های مربوط به حوزه بندری و دریایی اشاره و بیان کرد: باید بروکراسی اداری در بنادر کشور کاهش پیدا کند، کالا به سرعت از بنادر ترخیص شود و در عین حال به ظرفیت های حوزه دریایی توجه بیشتری داشته باشیم .

وی ادامه داد: شرایط بنادر کشور هم اکنون مطلوب است و از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار هستیم، اما به منظور فعالیت اثرگذار طی سال های آتی باید بتوانیم ظرفیت بنادر را توسعه بخشیم، سرعت تخلیه بارگیری را بیشتر کنیم، میزان معطلی کالا در بنادر را کاهش و فضاهای تخلیه و نگهداری کالا را توسعه دهیم.