روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی؛ پیگیری ایران از آیمو مربوط به ناوگان تحت پرچم ایران در ماه های گذشته بوده است
روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی؛ پیگیری ایران از آیمو مربوط به ناوگان تحت پرچم ایران در ماه های گذشته بوده است

روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و‌ دریانوردی در بیانیه ای درخصوص آنچه به نقل از معاون امور دریایی این سازمان در برخی رسانه ها منعکس شده است، توضیح داد:
پیگیری جمهوری اسلامی ایران از سازمان بین المللی دریانوردی درخصوص تهدیدات دولت آمریکا به کشتیرانی آزاد و ایمن در آبهای بین المللی، مربوط به ۵ فروند ناوگان تحت پرچم  ایران بوده که در چند ماه گذشته محموله خود را در بنادر ونزوئلا تخلیه نمودند و به سلامت بازگشتند. 

پیگیری ایران از آیمو مربوط به ناوگان تحت پرچم ایران در ماههای گذشته بوده است

پیگیری ایران از سازمان جهانی دریانوردی مربوط به ناوگان تحت پرچم ایران در ماه های گذشته بوده است.

 
 
روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و‌ دریانوردی در بیانیه ای درخصوص آنچه به نقل از معاون امور دریایی این سازمان در برخی رسانه ها منعکس شده است، توضیح داد:
پیگیری جمهوری اسلامی ایران از سازمان بین المللی دریانوردی درخصوص تهدیدات دولت آمریکا به کشتیرانی آزاد و ایمن در آبهای بین المللی، مربوط به ۵ فروند ناوگان تحت پرچم  ایران بوده که در چند ماه گذشته محموله خود را در بنادر ونزوئلا تخلیه نمودند و به سلامت بازگشتند. 
 
در بیانیه روابط عمومی و بین الملل سازمان بنادر و‌ دریانوردی تصریح شده است؛ اقدامات خصمانه و غیرقانونی آمریکا در این مدت، ناقض حقوق بین المللی دریانوردی بوده و خطری جدی برای ایمنی و امنیت دریانوردی بین المللی محسوب می شود.