اطلاعیه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خصوص انجام پروازها
اطلاعیه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خصوص انجام پروازها

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ارسال اطلاعیه ای از مسافران خواست تا قبل از عزیمت به فرودگاه امام (ره) از انجام پرواز خود کسب اطمینان کنند.

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ارسال اطلاعیه ای از مسافران خواست تا قبل از عزیمت به فرودگاه امام (ره) از انجام پرواز خود کسب اطمینان کنند.

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در اطلاعیه ای از کلیه مسافران و مستقبلین درخواست کرد حتما قبل از عزیمت به فرودگاه از طریق تماس با شرکت های هواپیمایی از وضعیت پرواز خود کسب اطلاع نمایند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است،مسافران و مستقبلین محترم می توانند آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه امام (ره) را از طریق تماس با تلفن ٠٩۶٣٣٠ یا مراجعه به سایت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نشانی www.ikac.ir  جویا شوند.

به گزارش پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)گفتنی است، مسافران پروازهای خروجی لازم است همچون سابق ٣ ساعت قبل از زمان مندرج در بلیت برای انجام تشریفات پیش از پرواز در ترمینال های فرودگاه حضور یابند.