یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰
قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB ۲۸ آبان ۱۳۹۹

قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ۱- قیمت خالص خرید کالا مطابق قرارداد خریدار و فروشنده و یا پیش فاکتور فروشنده معلوم می‌گردد‌. ممکن است قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB یا CFR مشخص شده باشد که هر […]

پیش بینی قیمت تمام شده در واردات ۲۸ آبان ۱۳۹۹

پیش بینی قیمت تمام شده در واردات

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از مسائل بسیار مهم در تجارت خارجی پیش بینی قیمت تمام شده برای واردکننده است این مطلب به لحاظ ذیل دارای اهمیت است. ۱- پیش بینی نوع ارز با توجه به اختلاف تسعیر ریال […]

مقررات و کنوانسیون‌های حمل و نقل بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقررات و کنوانسیون‌های حمل و نقل بین الملل

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: مقررات و کنوانسیون‌ها متعدد بوده لکن مهمترین آنها که تجارت بین الملل ایران نیز تحت تأثیر آنها قرار دارد عبارتند از: کنوانسیون حمل و نقل دریایی در باب یکنواخت کردن بارنامه دریائی معروف به کنوانسیون […]

مقررات یکنواخت تجارت بین الملل – اینکوترمز ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مقررات یکنواخت تجارت بین الملل – اینکوترمز

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین:  این مقررات برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اتاق بازرگانی بین الملل یکنواخت و منتشر گردیده است و تاکنون چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین تغییر آن در حال حاضر در […]