یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰
منابع قانونی معاملات داخلی ۰۲ آذر ۱۳۹۹

منابع قانونی معاملات داخلی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ١- منابع قانونی معاملات داخلی، قوانین جمهوری اسلامی می باشد که از جمله مهمترین قوانین می توان به قانون مدنی ایران و قانون تجارت ایران اشاره نمود. این ضوابط گاه جنبه الزامی دارد که ناچارا […]

 تشریفات خاص در معاملات خارجی ۰۲ آذر ۱۳۹۹

 تشریفات خاص در معاملات خارجی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: طرفین قرارداد، باید توجه نمایند، چنانچه قرارداد دارای وصف بین المللی داشته باشد وظائف و تشریفات خاص برای صادر کننده و وارد کننده وجود دارد که قابل مقایسه با معاملات داخلی نمی باشد. لذا حین […]

وجود مقررات آمره از جهت ارتباط با نظم عمومی و حقوق عمومی در داخل کشور ۰۲ آذر ۱۳۹۹

وجود مقررات آمره از جهت ارتباط با نظم عمومی و حقوق عمومی در داخل کشور

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: در هر کشوری مقرراتی جهت حفظ نظم عمومی وجود دارد مانند مقررات مالیاتی و مقررات صادراتی واردات و مقررات ارزی. چنانچه قراردادی وصف داخلی داشته باشد باید قوانین داخلی را رعایت نماید اما اگر وصف […]

تقسیم معاملات به معاملات داخلی و خارجی ۰۲ آذر ۱۳۹۹

تقسیم معاملات به معاملات داخلی و خارجی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: معاملات داخلی معاملاتی است که براساس چارچوب ضوابط داخلی انجام می شود و موضوع معامله در قلمرو سرزمین ایران بوده و در همان قلمرو منتقل و جابجا و یا اجرا می گردد. معمولا این گونه […]

تعیین تکلیف در مورد وثائق وضمانت نامه فروشنده ۰۱ آذر ۱۳۹۹

تعیین تکلیف در مورد وثائق وضمانت نامه فروشنده

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: پس از آنکه خریدار کالای خود را از گمرک ترخیص نمود و معلوم گردید فروشنده به تعهد خود عمل نموده است باید که در مورد ضمانت نامه با فروشنده (در صورت وجود) تصمیم مقتضی را […]

تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی ۰۱ آذر ۱۳۹۹

تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از محاسن روش پرداخت متمرکز در سیستم بانکی نظارت دولتها در خروج و کنترل ارز است. خریدار باید توجه نماید که چنانچه از سیستم متمرکز بانکی جهت واردات ارز خریداری نموده است، باید ظرف […]

ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار ۰۱ آذر ۱۳۹۹

ترخیص کالا از مقصد توسط خریدار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات است. اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز (قبلا توضیح داده شد) ۲-تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه سیاهه تجاری گواهی مبدأ و […]

ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار و تسلیم اسناد به خریدار ۰۱ آذر ۱۳۹۹

ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار و تسلیم اسناد به خریدار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: نظر به روال معمول در تجارت خارجی بدلیل آنکه بانکهای گشایش کننده اعتبار به خریداران تسهیلات بانکی ارائه می نمایند و به عنوان نمونه با اخذ درصدی از مبلغ اعتبار از خریدار نسبت به گشایش […]

تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار ۰۱ آذر ۱۳۹۹

تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: فروشنده در روش اعتبار اسنادی موظف است در مهلت معین شده در اعتبار کالا را حمل و به مدت حداکثر ۲۱ روز بعد از آن اسناد را تسلیم بانک کارگزار نماید مگر آنکه این مهلت […]

 اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد ۰۱ آذر ۱۳۹۹

 اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: پس از رفع و رجوع مطالب اصلاحیه و فعال شدن اعتبار، فروشنده می بایست نسبت به حمل کالا پس از اخذ مجوز صادرات در کشور خود مطابق شرائط قرارداد و یا پیش فاکتور و اعتبار […]