شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
 انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد و موضوع آن ۰۸ آذر ۱۳۹۹

 انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد و موضوع آن

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت‌نامه‌های بانکی به تناسب کاربرد آنها در تجارت بین‌الملل به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردد که مشهورترین آنها به شرح ذیل می باشد: الف۔ ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده با ضمانت […]

خصوصیات ضمانت‌نامه‌های بانکی ۰۸ آذر ۱۳۹۹

خصوصیات ضمانت‌نامه‌های بانکی

  منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت‌نامه‌های تجریدی: بدین معنی که ماهیتی مستقل و منفک از قرارداد پایه‌ای که منجر به صدور آن گردیده است دارند و همین‌که تعهدی تبدیل به ضمانت‌نامه بانکی گردید، فی نفسه خود دارای ماهیتی مستقل […]

انواع ضمانت از جهت اعتبار: ضمانت‌نامه عادی – ضمانت‌نامه بانکی ۰۸ آذر ۱۳۹۹

انواع ضمانت از جهت اعتبار: ضمانت‌نامه عادی – ضمانت‌نامه بانکی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت‌نامه عادی نوشته‌ای‌ست که مستقیما توسط متعهد (صادر‌کننده) صادر و در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد. در صدور این نوع ضمانت نامه ها بانک هیچ‌گونه نقشی ندارد. به اینگونه تضمینات تعهدنامه گفته می‌شود. این نوع ضمانت‌نامه […]

تئوری قانون مناسب ۰۳ آذر ۱۳۹۹

تئوری قانون مناسب

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این تئوری مبتنی بر این دیدگاه است که باید دید مورد و موضوع دعوی و اختلاف چیست؟ اگر موضوع اهلیت قانونی است باید قانون متبوع و یا آقا حاکم شود. اگر موضوع دعوی اجرای تعهد […]

قانون محل اجرای عقد ۰۳ آذر ۱۳۹۹

قانون محل اجرای عقد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ساوینی حقوقدان آلمانی ضابطه تشخیص قانون حاکم بر قرارداد را قانون محل اجرای عقد می داند. زیرا محل اجرای عقد بیشترین رابطه را با قرارداد دارد. اگرچه این تئوری خیلی واضح و روشن است اما […]

قانون محل انعقاد قرارداد ۰۳ آذر ۱۳۹۹

قانون محل انعقاد قرارداد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملین معلوم نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می […]

قانون متبوع متعاملین ۰۳ آذر ۱۳۹۹

قانون متبوع متعاملین

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این تئوری مبنی بر این ادله است که مهمترین قانونی که می تواند حاکم بر قرارداد باشد قانون متبوع متعاملین است. یعنی اگر دو نفر تبعه خارجی با یکدیگر قرارداد منعقد نمایند و در مورد […]

قانون حاکم بر قراردادهای خارجی ۰۳ آذر ۱۳۹۹

قانون حاکم بر قراردادهای خارجی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: در مورد قانون حاکم بر قرارداد مکتب ها و تئوری های مختلفی وجود دارد. – اصل حاکمیت اراده اصلی ترین و قدیمی ترین مکتب ها «اصل حاکمیت اراده» در قراردادها می باشد به نظر عده […]

حکمیت و حل و فصل اختلافات Arbitration ۰۳ آذر ۱۳۹۹

حکمیت و حل و فصل اختلافات Arbitration

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: مسئله حکمیت و حل و فصل دعوی و تفسیر قرارداد و قانون حاکم بر دعوی و محکمه ذیصلاح از مواردیست که در قراردادها مورد توجه است. در عمل هریک از خریداران و فروشندگان تلاش دارند […]

شرائط مخصوص or Other Terms  Special Terms  ۰۳ آذر ۱۳۹۹

شرائط مخصوص or Other Terms  Special Terms 

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت نامه بازرسی بین المللی گواهی های بهداشتی گواهی های عمر کشتی و صلاحیت دریانوردی کشتی خدمات پس از فروش آموزش و بازدید نصب و راه اندازی و…) حسب نوع و ماهیت کالا و یا […]