۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تن تخلیه و ۴ میلیون ۹۶ هزار تن بارگیری راه‌آهن هرمزگان در هفت ماه نخست سال ۹۸
۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تن تخلیه و ۴ میلیون ۹۶ هزار تن بارگیری راه‌آهن هرمزگان در هفت ماه نخست سال ۹۸

عملکرد راه‌آهن هرمزگان در زمینه تخلیه و بارگیری در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن و ۴ میلیون ۹۶ هزار و ۹۷۲ تن بوده است.

عملکرد راه‌آهن هرمزگان در زمینه تخلیه و بارگیری در هفت ماهه ابتدایی سال جاری

به ترتیب ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن و ۴ میلیون ۹۶ هزار و ۹۷۲ تن بوده است.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی هرمزگان، محمد رضا چنگانی مدیرکل راه آهن هرمزگان

عملکرد این اداره کل را در بخش باری تشریح کرد و گفت:

 عملکرد هفت ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری، ۴ میلیون ۹۶ هزار و ۹۷۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی

و کالاهای تجاری شامل کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاه‌های گل گهر، معدن گل گهر

و بندر شهید رجایی بارگیری و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال شده است،

وی گفت: در زمینه تخلیه نیز به میزان ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن انواع محمولات و مواد معدنی

در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،

بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

در همین مدت عملکرد راه‌آهن هرمزگان به میزان ۱۱ میلیون و ۶۲۹ هزارو ۲۰۸ تن کالا و محمولات بوده

و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۴ میلیارد ۵۸۵ میلیون و ۴۸۶ هزارو ۸۷۹ تن کیلومتر شده است

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان افزود: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت ۵ میلیون و ۱۹۷ هزارو ۱۹۰ تن کالا بوده

و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۲۴ هزار و ۳۸۷ (TEU) نموده است.