ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی گفت: یک میلیون و ۸۶۲ هزارتن کالا ظرف پنج ماهه گذشته از بندرهای این استان به خارج از کشور ترانزیت شده است. عباس ارزش کالاهای ترانزیت شده را حدود شش میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ذکر و اظهار کرد: کالاهای ترانزیت شده طی این مدت نسبت به پنج […]

بندرهای هرمزگان ترانزیت

ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی گفت: یک میلیون و ۸۶۲ هزارتن کالا ظرف پنج ماهه گذشته از بندرهای این استان به خارج از کشور ترانزیت شده است.

عباس ارزش کالاهای ترانزیت شده را حدود شش میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ذکر و اظهار کرد: کالاهای ترانزیت شده طی این مدت نسبت به پنج ماهه سال گذشته از نظر وزنی ۱۸ وارزش دلاری نیز ۹درصد افزایش یافته است.

وی اقلام عمده کالاهای ترانزیت شده را سنگ مرمر، اکسید آلومینیوم، برن و پارچه عنوان کرد که به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و اقلیم کردستان عراق ترانزیت شده اند.

ناظرگمرکات هرمزگان خاطرنشان ساخت: در بین پنج بندر فعال این استان بعد از بندرشهید رجایی، بیشترین ترانزیت انجام شده با ۲۸هزارو ۳۵۱ تن با ارزشی حدود ۳۳۳هزار دلار به بندر لنگه اختصاص دارد.

علیدادی در ادامه میزان ترانزیت داخلی ( بین مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و بنادر) را در پنج ماهه گذشته ۱۷۱هزارو ۷۳۳تن به ارزش ۷۹۱ میلیون دلار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۷درصد و ارزشی (دلار) نیز ۱۰درصد کاهش نشان می دهد.

دراطلاعات منتشره گمرکات آمده است: در استان هرمزگان تعداد پنج بندرتجاری فعال شامل شهید رجایی، شهید باهنر، بندر لنگه، قشم و کیش فعال هستند که در پنج ماهه گذشته ازمحل صادرات کالاهای غیرنفتی چهارمیلیاردو۲۴۶میلیون دلارارزآوری داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷درصد افزایش یافته است.

همچنین درپنج ماهه گذشته (منتهی به شهریورماه) ۱۷میلیون و ۵۲۷هزارتن کالای غیرنفتی از طریق گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال۸۳درصد افزایش نشان می دهد.