یکپارچگی حمل‌ونقل گام بلند در توسعه پایدار
یکپارچگی حمل‌ونقل گام بلند در توسعه پایدار

دکتر منوچهر منطقی معاون ستاد:

به دنبال یکپارچگی حمل‌ونقل هستیم در این حوزه این روش را دنبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر حمل‌ونقل‌های مختلف به شدت پیوسته هستند.

نکته مهم‌تر این‌که این مدهای مختلف حمل‌ونقلی دارای یک‌سری فناوری‌های مشترک هستند.

که می‌توانند از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل شوند.

یکپارچگی حمل‌ونقل

دکتر منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی کشور:

به دنبال یکپارچگی حمل‌ونقل هستیم.

در این حوزه این روش را دنبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر حمل‌ونقل‌های مختلف به شدت پیوسته هستند.

نکته مهم‌تر این‌که این مدهای مختلف حمل‌ونقلی دارای یک‌سری فناوری‌های مشترک هستند.

که می‌توانند از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل شوند.

طراحی قطار

به‌عنوان نمونه کسانی که در طراحی خودرو فعال بوده‌اند می‌توانند به کمک صنعت ریلی بیایند و طراحی قطار هم انجام دهند.

یا در حوزه انرژی و سیستم کشش نیز می‌توانند علاوه بر مصرف در واگن‌های قطار در خودرو هم کاربرد داشته باشند.

وقتی فناوری‌های حوزه هوایی یا دریایی به حوزه ریلی بیایند می‌توانند بسیار کارساز باشند.

بنابراین یکی از کارهایی که در این ستاد صورت می‌گیرد این است که اگر در ساخت یا طراحی مترو حدود ۳۰ درصد بومی‌سازی صورت گرفته ما تلاش می‌کنیم آن را به بومی‌سازی بیشتر و بالاتری سوق دهیم.

هوشمندسازی هزینه ها را کاهش می دهد

بخش دیگر این است که مجموعه‌ها به سرعت به سمت هوشمندسازی حرکت ‌کنند و این موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

در این ستاد تلاش می‌کنیم هوشمندسازی را به سایر مدهای حمل‌ونقلی منتقل کنیم.

در نهایت اعتقاد ما در این ستاد این است که تمامی حمل‌ونقل‌ها در یک حوزه هستند و فناوری‌های آنها مشترک است.