گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیستم فروردین ۱۳۹۹ بشنوید|تردد عادی و روان در مسیر رفت و برگشت استان های شمالی
گزارش رادیو اینترنتی از آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها تا ساعت ۱۳ بیستم فروردین ۱۳۹۹ بشنوید|تردد عادی و روان در مسیر رفت و برگشت استان های شمالی

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.