واکنش بخش خصوصی به ایجاد هلدینگ کمپانی راه‌آهن
واکنش بخش خصوصی به ایجاد هلدینگ کمپانی راه‌آهن

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در پی انتشار خبر تصمیم شورای راهبری تحول سازمانی راه آهن ج .ا.ا برای ایجاد هلدینگ کمپانی دولتی در ماهنامه ترابران (ماهنامه اقتصاد ترابری ایران) با عنوان «برنامه‌ریزی برای تاسیس هلدینگ کمپانی دولتی، توسط شرکت راه‌آهن / زنگ خطری برای بخش خصوصی؟» انجمن صنفی […]

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

در پی انتشار خبر تصمیم شورای راهبری تحول سازمانی راه آهن ج .ا.ا برای ایجاد هلدینگ کمپانی دولتی در ماهنامه ترابران (ماهنامه اقتصاد ترابری ایران) با عنوان «برنامه‌ریزی برای تاسیس هلدینگ کمپانی دولتی، توسط شرکت راه‌آهن / زنگ خطری برای بخش خصوصی؟» انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته واکنش نشان داد.

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در واکنش به انتشار پیشنهاداتی ارائه کرد . این پیشنهادات مبنی بر تصمیم شورای راهبری تحول سازمانی راه‌آهن برای ایجاد هلدینگ کمپانی دولتی بود .

انجمن در کانال تلگرام خود نامه‌ای با موضوع و محتوای اهم انتظارات و پیشنهادات انجمن منتشر کرد . نامه در خصوص طرح تحول ساختاری حمل‌ونقل ریلی در تیرماه ۹۶ به ریاست شورای راهبری تحول سازمانی راه‌آهن بود .

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته که در سوم تیرماه ۹۶ با شورای مذکور تشکیل جلسه داد . پیشنهادات بخش خصوصی را در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رسماً اعلام کرده بود. انتظار اتخاذ چنین تصمیمی را از سوی راه‌آهن نداشت.

در بخشی از این نامه رئیس هیئت‌مدیره انجمن پس از اشاره به نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش گستره وظایف و مسئولیت‌های دولت در حمل‌ونقل بار و مسافر مغایر دانست .  تشکیل شرکت‌های صد در صد دولتی زیر مجموعه شرکت راه‌آهن در بخش حمل بار ومسافر را نیز مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی دانست .  در نهایت پیشنهاد می‌کند که به منظور افزایش تعامل بین بخش دولتی وبخش‌خصوصی، در ساختار جدید صنعت ریلی و شرکت راه‌آهن جایگاهی لحاظ شود . تا برای حضور نمایندگان انجمن به ویژه در کمیته مشورتی مجمع و هیئت مدیره شرکت راه‌آهن، جایگاهی وجود داشته باشد .