نصب اسکله پانتونی شناور در بندرترکمن/ استاندارد سازی اسکله های سنتی بندر ترکمن
نصب اسکله پانتونی شناور در بندرترکمن/ استاندارد سازی اسکله های سنتی بندر ترکمن

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: اسکله شناور پانتونی در بندرترکمن نصب شد.اسکله پانتونی شناور به طول ۵۵ متر و عرض ۲ متر با تامین اعتباراز سوی سازمان بنادر و دریانوردی و با رعایت نکات زیست محیطی در محل اسکله قایقرانی بندرترکمن نصب شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: اسکله شناور پانتونی در بندرترکمن نصب شد.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه خبری بنادرو دریانوردی،

اله یاراسعدی درباره نصب اسکله پانتونی در بندرترکمن، اظهارداشت:

اسکله پانتونی شناور به طول ۵۵ متر و عرض ۲ متر با تامین اعتبار

از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و با رعایت نکات زیست محیطی

در محل اسکله قایقرانی بندرترکمن نصب شده است.

اسعدی یادآورشد: در سفراخیر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

به گلستان و بازدیدی که از اسکله های تفریحی بندرترکمن بعمل آمد

جهت ایمنی و استاندارد سازی اسکله های سنتی دستورات لازم

جهت خرید اسکله شناور در بندرترکمن  صادر شد

که متعاقب آن نسبت به خرید و نصب اسکله پانتونی اقدام شد.

اسکه شناور جزو جدید ترین نوع از اسکله های پانتونی در بنادر شمالی کشور است

 و جهت رفاه حال گردشگران دریایی در ایام سال است.