در نشست کارشناسان ابنیه فنی مازندران تاکید شد: ضرورت حفظ ابنیه های فنی جاده های مازندران
در نشست کارشناسان ابنیه فنی مازندران تاکید شد: ضرورت حفظ ابنیه های فنی جاده های مازندران

در نشست دوره ای کارشناسان نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران بر ضرورت و حساسیت بالا برای حفظ و نگهداری ابنیه های موجود در جاده های این استان تاکید ویژه شد.

در نشست دوره ای کارشناسان نگهداری ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

بر ضرورت و حساسیت بالا برای حفظ و نگهداری ابنیه های موجود در جاده های این استان تاکید ویژه شد.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران،

محسن محمدنژاد رئیس اداره نگهداری از ابنیه فنی این اداره کل در این نشست ضمن پر اهمیت بر شمردن بهسازی

و نگهداری از ابنیه های فنی موجود در استان عنوان کرد: ابنیه فنی سازه هایی هستند که جهت بهره برداری از

راه و تکمیل و یا حفاظت آن برای سرویس دهی مطمئن احداث می شود. (مثل پل، تونل، دیوارحائل، کانال، ضربه گیر و …)

این سازه ها از پرهزینه ترین و مهم ترین عناصر راه ها هستند و اختلال و خرابی آنها در اکثر موارد موجب قطع سرویس دهی

محور می شود و یا حداقل بر عبور و مرور سریع و روان تاثیر می گذارد، که به همین دلیل نگهداری و تعمیر آن ها حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: از طرفی در عملیات نگهداری و تعمیر ابنیه فنی راه تصمیم گیری ها (در خصوص زمان تعمیر ابنیه فنی راه و انتخاب گزینه های ترمیم)

اصولا بر مبنای بازرسی های مرتبی که از آنها صورت می گیرد استوار است.

گفتنی است در این نشست علاوه برموارد مطرحه بررسی مواردی نظیر علل وقوع سیلاب و اقدامات پیشگیرانه،

اهمیت نظارت و کنترل پروژه ها ، انجام مکاتبات به موقع با مراجع ذیربط و جلوگیری از برداشت مصالح محدوده پلها پرداخت شد.