شماره باندهای پروازی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان تغییر یافت
شماره باندهای پروازی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان تغییر یافت

شماره باندهای پروازی فرودگاه اصفهان طبق اعلام قبلی و با انجام تمهیدات لازم به ۲۵/۰۷ از روز ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، تغییر نام یافت.
حسن امجدی مدیرکل فرودگاه اصفهان با اعلام این خبر گفت:
مطابق با اطلاعیه های بین المللی هوانوردی صادره و پیرو اعلام قبلی، تمهیدات لازم در خصوص تغییر شماره های باند فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان باندهای فرودگاه اصفهان از ۲۶/۰۸ به ۲۵/۰۷ تغییر نام پیدا کرد.

شماره باندهای پروازی فرودگاه اصفهان طبق اعلام قبلی و با انجام تمهیدات لازم به ۲۵/۰۷ از روز ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، تغییر نام یافت.

حسن امجدی مدیرکل فرودگاه اصفهان با اعلام این خبر گفت:

مطابق با اطلاعیه های بین المللی هوانوردی صادره و پیرو اعلام قبلی، تمهیدات لازم در خصوص تغییر شماره های باند فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

باندهای فرودگاه اصفهان از ۲۶/۰۸ به ۲۵/۰۷ تغییر نام پیدا کرد.

اعمال تغییر شماره های باند فرودگاه

امجدی در خصوص اقدامات و تغییرات شاخصی که در سیستم های عملیاتی فرودگاه صورت گرفته گفت:

جهت اعمال تغییر شماره های باند فرودگاه تنظیمات سیستم اتوماسیون رادار به روز رسانی

و همچنین تغییرات در سیستم اعلان اتوماتیک اطلاعات فرودگاهی (ATIS) نیز تنظیم و اعمال شده است.

تغییر نشانگرهای تجهیزات عملیاتی و به روز رسانی علائم و نشانه های باندهای پروازی

وی ادامه داد:

علاوه بر تغییرات نرم افزاری، تغییر نشانگرهای تجهیزات عملیاتی و نیز به روز رسانی علائم و نشانه های باندهای پروازی (Sinning , Marking )

مطابق با استانداردهای بین المللی سازمان ایکائو انجام گرفته است.

امجدی افزود:

این تغییرات به نحوی صورت پذیرفته که هیچگونه تاثیری بر ایمنی و شرایط عملیاتی فرودگاه نداشته

و آموزش های لازم در این خصوص برای کلیه نیروهای عملیاتی برگزار شده است.

گفتنی است؛

اطلاعات فرودگاهی و طرح‌های پروازی که با تغییر شماره باندهای پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان اجرایی می‌شود

در AIP ویرایش ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ جهت بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر شده است.