شرکت های لجستیک کشور، در راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی
شرکت های لجستیک کشور، در راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از یکی از بزرگترین مراکز لجستیک کشور دیدار کردند.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از یکی از بزرگترین مراکز لجستیک کشور دیدار کردند.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، در ادامه رایزنی های شرکت های معتبر برای حضور و سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و در راستای تبدیل شدن شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به هاب لجستیک کشور، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و مدیرکل منطقه آزاد و ویژه این شهر، با حضور در یکی از بزگترین مراکز لجستیک کشور که متقاضی سرمایه گذاری در پهنه لجستیک منطقه آزاد شهر فرودگاهی است ضمن بازدید از این مرکز از نزدیک با چگونگی روند فعالیت آن آشنا شدند.

به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در این بازدید همچنین در مذاکره با مدیران آن شرکت، نحوه تعاملات و روند فرایند سرمایه گذاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی بررسی شد.