سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی
سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی

  خلاصه مطلب دکتر فریبرز رئیس دانا سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی سهام عدالت چیست ؟ این سهام نیز در واقع نوعی خصوصی سازی با این تفاوت که سهام آن به جای این که به صاحبان سرمایه کوچک متوسط و بزرگ تعلق بگیرد به مردم عادی شامل کارکنان خدماتی و کارگران […]

 

خلاصه مطلب دکتر فریبرز رئیس دانا

سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی

سهام عدالت چیست ؟ این سهام نیز در واقع نوعی خصوصی سازی با این تفاوت که سهام آن به جای این که به صاحبان سرمایه کوچک متوسط و بزرگ تعلق بگیرد به مردم عادی شامل کارکنان خدماتی و کارگران و نیازمندان کم درآمد ها داده می شود . قرار بود این سهام عبارت باشد از سهام کارخانه هایی که به کار هستند و مرتب اند و سود می دهند و در دستور خصوصی سازی دولت قرار دارند . (اما) در عمل سهام شرکت های خوب و سود ده در کنار شرکت های ورشکسته  به عنوان سهام عدالت در چارچوب سازمان خاص منتقل می شدند …

متن کامل این مقاله را می توانید در ویژه نامه خصوصی سازی شماره ۳۴۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.