با حضور وزیر راه و شهرسازی از اولین فاز پروژه ملی «ایجاد و پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی (PMS) در تاریخ ۱۵شهریور رونمایی شد. مرکز تحقیقات راه، ‌مسکن و شهرسازی طی مراسمی از اولین فاز پروژه ملی «ایجاد و پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی (PMS) در راه‌های شریانی کشور» با حضور وزیر راه و شهرسازی و اعضای […]

سامانه مدیریت روسازی

با حضور وزیر راه و شهرسازی از اولین فاز پروژه ملی «ایجاد و پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی (PMS) در تاریخ ۱۵شهریور رونمایی شد.

مرکز تحقیقات راه، ‌مسکن و شهرسازی طی مراسمی از اولین فاز پروژه ملی «ایجاد و پیاده‌سازی سامانه مدیریت روسازی (PMS) در راه‌های شریانی کشور» با حضور وزیر راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رونمایی کرد.

پروژه ملی سامانه مدیریت روسازی در راههای شریانی و روستایی کشور (PMS)، اولین سامانه‌ای است که در مدیریت و نگهداری روسازی راه‌ها، با در نظر داشتن مباحث طراحی، اجرا و نگهداری راه‌ها در کشور در حال پیاده‌سازی می‌باشد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این پروژه را به عنوان اولویت مهم کاری خود قرارداده‌اند.

این پروژه بنا به درخواست و نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل‌ جاده‌ای و با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هدف تخصیص و مدیریت صحیح منابع و افزایش عمر و عملکرد روسازی‌های آسفالتی و تأکید بر مدیریت روسازی، مشتمل بر عملکردهای ارزیابی وضعیت روسازی راه‌ها، پیش‌بینی وضعیت روسازی، مدیریت در سطح شبکه و گام بعد مدیریت در سطح پروژه، انجام شده است.