توسعه حمل و نقل ریلی از مسیر بازار سرمایه
توسعه حمل و نقل ریلی از مسیر بازار سرمایه

انتشار ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در حوزه ریلی / تأمین مالی واگن‌های جدید ریلی از طریق بازار سرمایه مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن از انتشار اوراق اجاره شرکت ریل سیر کوثر به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تأمین مالی خرید واگن‌های جدید خبر داد. محمودرضا خواجه نصیری، با بیان اینکه گسترش همکاری‌های بازار […]

انتشار ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در حوزه ریلی / تأمین مالی واگن‌های جدید ریلی از طریق بازار سرمایه

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن از انتشار اوراق اجاره شرکت ریل سیر کوثر به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تأمین مالی خرید واگن‌های جدید خبر داد.

محمودرضا خواجه نصیری، با بیان اینکه گسترش همکاری‌های بازار سرمایه و صنعت ریلی از سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده بود گفت: در همین راستا با حضور نهادهای بازار سرمایه در نمایشگاه حوزه ریلی در خردادماه سال جاری، این مهم بیش از پیش نمایان شد و انتشار اوراق صکوک اجاره شرکت ریل سیر کوثر به منظور توسعه فعالیت‌های ریلی این شرکت نیز به همین منظور بوده است.

وی افزود: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصد است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور خرید واگن‌های جدید از سوی شرکت ریل سیرکوثر به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.

گفتنی است، مشاور، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق، شرکت تأمین سرمایه تمدن است و تأمین مالی حوزه ریلی با استفاده از تمامی امکانات بازار سرمایه، از اهداف تأمین سرمایه تمدن در سال ۱۳۹۷ است.