تفویض اختیار به مدیران فرودگاهی در راستای چابکسازی شرکت فرودگاه‌ها
تفویض اختیار به مدیران فرودگاهی در راستای چابکسازی شرکت فرودگاه‌ها

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در همایش مدیران ستادی و فرودگاهی تاکید کردکه هدف از تفویض اختیار در توسعه و اجرای طرح های فرودگاه هایکشور بویژه فرودگاه های بزرگ برای انجامچابکی و عکس العمل سریع در تصمیم گیری و اجرای طرح های فرودگاهی است.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در همایش مدیران ستادی و فرودگاهی

تاکید کردکه هدف از تفویض اختیار در توسعه و اجرای طرح های فرودگاه هایکشور بویژه فرودگاه های

بزرگ برای انجامچابکی و عکس العمل سریع در تصمیم گیری و اجرای طرح های فرودگاهی است.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران،

حسین اسفندیاری، در این همایش با بیان اینکه از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش مدیران فرودگاه ها بویژه

فرودگاه های بزرگ کشور درخواست تفویض اختیار را به عنوان حقی به جا مطرح کردند، گفت: منطقی است

که کارهای توسعه و عمران فرودگاه ها و امور بازرگانی به مدیران فرودگاه ها تفویض شود زیرا مدیران فرودگاهی

دارای توان، نیرو و اراده کافی هستند و نیز آشنایی بیشتری با شرایط خاص بازرگانی و مسایل اقتصادی منطقه خود دارند.

راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: از سوی دیگر با تفویض اختیار به مدیران فرودگاهی

مجموعه ستاد سبک تر می شود و مدیران ستادی حوزه عمران و توسعه فرودگاه ها و تجهیزات و

سامانه های فرودگاهی آسان تر می توانند به وظایف اصلی خود عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون در مبانی علمی مدیریت و کشورهای مختلف دنیا به دنبال حذف سیستم های پیچیده مدیریت هستند، عنوان کرد:

با تفویض اختیار به مدیران فرودگاهی چابکسازی فعالیت های مجموعه ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

و توان و فرصت پرداختن به امور کلان، سیاستگذاری و مدیریت جامع تر فراهم می شود.

اسفندیاری همچنین با بیان اینکه مدیران ستادی باید ابزارهای رقابت در بازار هوانوردی را فراهم کنند، افزود:

برای اینکه طرح تفویض اختیار به نتیجه مطلوب برسد باید از اهرم مهم آموزش استفاده شود.