تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه
تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه

آغاز سال جدید تحصیلی در ابتدای مهرماه هرسال ۳۰ درصد بر حجم بار ترافیکی شهر تهران افروده می افزاید و خیابان های پایتخت شلوغ تر از همیشه می شوند.حدود دو میلیون دانش آموز و دانشجو و معلم در یک حرکت هماهنگ صبح ها قبل از ساعت ۸ وارد خیابان ها می شوند و در یک […]

تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه

تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه

آغاز سال جدید تحصیلی در ابتدای مهرماه هرسال ۳۰ درصد بر حجم بار ترافیکی شهر تهران افروده می افزاید و خیابان های پایتخت شلوغ تر از همیشه می شوند.حدود دو میلیون دانش آموز و دانشجو و معلم در یک حرکت هماهنگ صبح ها قبل از ساعت ۸ وارد خیابان ها می شوند و در یک ساعت مشخص دوباره به خانه هایشان باز می گردند.

خیابان های پایتخت تابستان ها خلوت و بدون ترافیک نیست اما افزایش ۲۵ درصدی سفرهای آموزشی در برخی مواقع خیابان های تهران را قفل و ساعات انتظار برای رسیدن به مقصد را طولانی تر می کند.

شهر از هفته ها قبل به حالت آماده باش در می آید و برنامه ریزی هایی برای کاهش بار ترافیکی انجام می شود.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص برنامه های پلیس راهور برای ترافیکی آموزشی پایتخت، گفت: افزایش بار ترافیکی و تردد روزانه نزدیک به ۱.۸ میلیون محصل نیازمند تمهیدات ویژه پلیس است. یکی از این تمهیدات، حضور پلیس در مراکز آموزشی حداقل در دو هفته نخست مهر است. کنترل خودروهای غیرمجاز و ممانعت از جابجایی دانش آموزان و نظارت بر عملکرد سرویس های مدارس که شامل کنترل معاینه فنی، بیمه نامه و کارت صلاحیت خودروهای سرویس مدارس می شود از جمله فعالیت های دیگر پلیس راهور است.