بهره برداری از پایگاه جستجو ونجات دریایی و اسکله شناور بندر دیلم بوشهر
بهره برداری از پایگاه جستجو ونجات دریایی و اسکله شناور بندر دیلم بوشهر

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از سازمان بنادرو دریانوردی سیاوش ارجمندزاده؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر درباره بهره برداری از پایگاه جستجو ونجات دریایی و اسکله شناور در بندر دیلم، گفت: پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر دیلم  ششمین پایگاه عملیاتی در نوار ساحلی و آبهای استحفاظی استان بوشهر است  که به منظور دسترسی بهتر و امنیت بیشتر شناورها و خدمه آنان با هزینه ایی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به انجام  رسید است.

پایگاه جستجو ونجات دریایی و اسکله شناور در بندر دیلم بوشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از سازمان بنادرو دریانوردی سیاوش ارجمندزاده؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر درباره بهره برداری از پایگاه جستجو ونجات دریایی و اسکله شناور در بندر دیلم، گفت: پایگاه جستجو و نجات دریایی بندر دیلم  ششمین پایگاه عملیاتی در نوار ساحلی و آبهای استحفاظی استان بوشهر است  که به منظور دسترسی بهتر و امنیت بیشتر شناورها و خدمه آنان با هزینه ایی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به انجام  رسید است.

ارجمندزاده افزود: پروژه یاد شده شامل  ساختمان جستجو و نجات  دریایی با مساحت۲۰۰ متر مربع  و یک اسکله شناور است که در بازه زمانی یکساله آماده بهره برادری شده است.