انتصاب دبیر شورای لجستیک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
انتصاب دبیر شورای لجستیک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

اولین جلسه شورای لجستیک شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره،
اعضای هیات مدیره، معاونین شرکت و مدیران منطقه آزاد این مجموعه برگزار شد.

اولین جلسه شورای لجستیک شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره،
اعضای هیات مدیره، معاونین شرکت و مدیران منطقه آزاد این مجموعه برگزار شد.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از سایت خبری مناطق آزاد، اعضای شورا با اشاره به اهمیت پهنه لجستیک شهر فرودگاهی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور،

بر اهمیت توسعه زیرساخت های تولید، صادرات و واردات این پهنه تاکید کردند.

در ادامه جلسه علی رستمی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)،

بر اساس آرای اعضای شورا، فرزاد یادگاریان، قائم مقام منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را

به عنوان دبیر شورای لجستیک این مجموعه منصوب کرد.

گفتنی است؛

بر اساس طرح جامع توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای تبدیل شدن این مجموعه به قطب اول حمل و نقل بار منطقه،

پهنه لجستیک و سرمایه گذاری با مساحت ۶ هزار هکتار با هدف توسعه زیرساخت های تولید، واردات، صادرات و ترانزیت کالا در شهر فرودگاهی ایجاد شده است.