افزایش پروازهای هفتگی هواپیمایی ترکیش از ۴ آبان
افزایش پروازهای هفتگی هواپیمایی ترکیش از ۴ آبان
صنعت حمل و نقل آنلاین: به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین، شرکت هواپیمایی ترکیش از ۴ ابان (۲۵ اکتبر) پروازهای خود را از مسیر تهران به یازده پرواز و از تبریز به ۳ پرواز افزایش می‌دهد

صنعت حمل و نقل آنلاین: به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین، شرکت هواپیمایی ترکیش از ۴ ابان (۲۵ اکتبر) پروازهای خود را از مسیر تهران به یازده پرواز و از تبریز به ۳ پرواز افزایش می‌دهد.

افزایش پروازها هواپیمایی ترکیش

شرکت هواپیمایی ترکیش پس از همه گیری کرونا به طور موقتی پروازهای خود را به مقاصد ایران قطع کرد و به طور محدود با ۱ پرواز روزانه تنها در مسیر تهران -استانبول پرواز هفتگی برقرار نمود.

افزایش تعداد پرواز اقدامی مهم از سوی این شرکت هواپیمایی به جهت توسعه بازار سفر و برنامه ریزی های بهتر برای کارگزاران سفرهای تجاری، گردشگری و درمانی ارزیابی می گردد.

با توجه به گستره شبکه پروازی شرکت هواپیمایی ترکیش در مقاصد اروپایی و خاور دور، با افزایش تعداد پروازها به ۱۱ پرواز در مسیر تهران و ۳ پرواز در مسیر تبریز به استانبول کارگزاران و برنامه ریران بازار سفر قادر خواهند بود تا برنامه‌های خود را در توسعه بازار سفر با دلگرمی بیشتری پیگیری نمایند.

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین