اگر در آینده نزدیک قصد دارید به چین سفر کنید و وقتی سوار ماشین تان هستید ناگهان یک غول فلزی بر اتومبیل تان سایه افکند، وحشت زده نشوید. اتوبوسی با ۷۲ فوت طول و ۲۶ فوت عرض و ۶ فوت ارتفاع که در میان آن فضایی تونل مانند برای تردد اتومبیل ها فرض شده است […]

China’s Straddling Bus

اگر در آینده نزدیک قصد دارید به چین سفر کنید و وقتی سوار ماشین تان هستید ناگهان یک غول فلزی بر اتومبیل تان سایه افکند، وحشت زده نشوید. اتوبوسی با ۷۲ فوت طول و ۲۶ فوت عرض و ۶ فوت ارتفاع که در میان آن فضایی تونل مانند برای تردد اتومبیل ها فرض شده است و دو خط خیابان را در بر می گیرد.

ایده اولیه اتوبوس از چند معضل ترافیک شهری نشات گرفته است؛ خیابان های شلوغ موجب کندی تردد وسایل نقلیه می شود و فضای آنها در ساعات شلوغی جوابگوی ازدحام افراد نیست. سازنده این وسیله نقلیه با خوش بینی بیان می کند که این اتوبوس راه حلی برای معضل ترافیک است و از نظر محیط زیستی نیز دوست آن به شمار می رود. اما از زمان رونمایی از این اتوبوس فضای مجازی پر شده از سوالات گوناگون مردم و کارشناسان: این اتوبوس چطور دور می زند؟ عبور آن از روی پل ها و تونل ها چطور ممکن می شود؟ بر سر رانندگانی که در حال عوض کردن خط خود هستند و ناگهان این اتوبوس از راه می رسد جه بلایی می آید؟ آیا تردد وسایل نقلیه بزرگ مانند کامیون‌ها به راحتی در زیر این ابر‌اتوبوس امکان پذیر است؟